October 18, 2021

3 aspecte de luat în considerare la numirea administratorului firmei

Administratorul îndeplinește un rol cheie în cadrul unei societăți comerciale.

Administratorul îndeplinește un rol cheie în cadrul unei societăți comerciale deoarece acesta pune în aplicare deciziile adoptate de către asociați în cadrul adunărilor generale. Cu alte cuvinte, administratorul îndeplinește funcția de organ executiv. 

Administratorul unei societăți poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică, cu excepția societăților pe acțiuni în cazul cărora funcția de administrator nu poate fi exercitată decât de o persoană fizică. 

Având în vedere importanța poziției de administrator, este recomandat ca la alegerea persoanei care va ocupa o astfel de funcție, să avem în vedere următorii factori: 

1. Capacitatea de exercițiu - administratorul trebuie să fie o persoană cu capacitate deplină de exercițiu. Dacă spre exemplu, administratorul ce se dorește a fi mandatat este declarat incapabil sau este minor, acesta nu va putea exercita funcția în cauză. 

2. Bună reputație - odată cu desemnarea unei persoane în funcția de administrator, aceasta trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere în fața ORC ( Oficiul Registrul Comerțului) prin care să ateste faptul că îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a dobândi calitatea de administrator al unei societăți. Între aceste condiții se numără și buna reputație.

Buna reputație se traduce prin absența unor condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni împotriva patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de fals, delapidare, corupție, evaziune fiscală sau spălare de bani. Registrul comerțului verifică la rândul său conținutul cazierului fiscal al persoanei în cauză.

3. Calitatea de asociat - cu excepția societăților în comandită sau în comandită pe acțiuni, regula este că administratorul nu trebuie să fie în mod obligatoriu și asociat, aceasta fiind o chestiune lăsată la libera alegere a părților implicate.