Onorarii

Având în vedere că obligațiile profesionale ale avocatului sunt de mijloace (de diligență), iar nu de rezultat, clientul datorează onorariul avocațial, indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.

Despre onorarii

Cabinetul percepe clienţilor sau mandatarilor acestora onorarii avocațiale pentru serviciile prestate. Onorariile pot include şi acoperirea  cheltuielilor efectuate în interesul clientului, atunci când acestea nu se pot stabili anticipat.

Onorariul de avocat nu este unul prestabilit, ci se stabileşte prin raportare la specificul fiecărui caz, cu respectarea Statutului Profesiei de Avocat.
La stabilirea onorariului se ține cont de următoarele  criterii :  natura, noutatea, amploarea și dificultatea cazului, timpul și volumul de muncă. De asemenea, se ține seama și de importanţa intereselor în cauză.

Cauzele care au ca obiect sume mari de bani, contracte utilizate la scară largă în activitatea unei societăți comerciale sau imobile de valoare implică și asumarea de către avocat a unei responsabilități profesionale deosebite.Onorariul avocațial se stabilește  în mod liber, în urma negocierii, de comun acord cu clientul, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Cuantumul onorariului avocațial se menționează în cuprinsul  contractului de asistenta juridică, la data încheierii lui, de regulă,  înainte de începerea  prestării serviciilor.
Onorariul avocațial poate fi stabilit astfel:
a) Onorarii orare, stabilite pe ora de lucru;
b) O sumă fixă de unităţi monetare;
c) Onorarii periodice;

Pentru clienţii cărora li se aplică onorariul orar, în limita posibilității, se va estima anticipat numărul de ore necesar pentru finalizarea serviciilor profesionale. Acest tip de onorariu include facturarea timpului pe care avocatul îl petrece la telefon cu clientul, în condițiile în care discuţia telefonică face obiectul unei consultaţii juridice.Onorarii fixe sau forfetare reprezentând o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale.

De asemenea, se pot percepe onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară, asemănătoare unui serviciu tip “abonament”. Acest tip de tarifare este recomandat în cazul în care un client solicită cu regularitate serviciile avocațiale.

Onorariile se pot achita și în tranșe, în funcție de înțelegerea părților consemnată în cuprinsul contractului de asistență juridică.

Având în vedere că obligațiile profesionale ale avocatului sunt de mijloace (de diligență), iar nu de rezultat, clientul datorează onorariul avocațial, indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.