October 18, 2021

Abuzul în gestionarea dosarelor de daună

Persoanele asigurate și/sau beneficiarii polițelor de asigurare au calitatea de consumatori și beneficiază de protecție legală.

Abuzul în gestionarea dosarelor de daună


Domeniul asigurărilor este unul extrem de vast. Fie că vorbim despre asigurări RCA, CASCO, asigurări de viață, de călătorie sau de malpraxis, aceste contracte fac parte din cotidianul nostru.

Un aspect mai puțin cunoscut de către consumatorii de produse de asigurări este legat tocmai de drepturile pe care aceștia le au ca urmare a încheierii unei polițe. 


Întrebări frecvente pe acest subiect sunt următoarele:  când anume ne aflăm în fața unui abuz de poziție din partea asigurătorului? Care sunt obligațiile acestuia față de asigurat/beneficiarul poliței? ce anume se poate face atunci când asigurătorul tergiversează soluționarea dosarului de daună, plătește cu întârziere sau nu plătește deloc? Cum pot să determin asigurătorul să ia anumite măsuri?

Toate aceste întrebări deși aparent banale, își găsesc răspunsurile în legislația deseori stufoasă și în contractele de asigurări a căror complexitate solicită de cele mai multe ori, interpretarea unui specialist.


Ca să avem o imagine mai clară, iată câteva exemple de situații pe care le-am întâlnit în practică:

  • Asigurare CASCO pentru autovehicule : 

-tergiversarea soluționării dosarului de daună prin refuzul nejustificat de întocmire a suplimentului de constatare a avariilor - societățile de asigurare sunt obligate să constate în mod complet și la timp toate avariile intervenite ca urmare a producerii unui risc asigurat. Ca atare, de reținut este că în cazul în care unitatea reparatoare (service-ul) vă anunță că reparația mașinii necesită operațiuni suplimentare față de cele indicate în nota de constatare, asigurătorul este obligat să ia în considerare această opinie și să trimită un inspector de daune pentru a suplimenta nota de constatare inițială. Atenție, ignorarea acestei obligații poate conduce fie la refuzul de plată a despăgubirii, fie la o plată parțială; în ambele ipoteze asiguratul rămâne cu un prejudiciu.

- obligarea asiguratului la suportarea cheltuielilor ocazionate de expertize tehnice - atunci când se constată că este necesară efectuarea unei expertize tehnice pentru constatarea completă a daunei, este important să aveți în vedere că toate costurile ocazionate de un astfel de demers cad în sarcina societății de asigurare. De ce? Pentru că aceasta are obligația legală și contractuală de  a constata paguba, inclusiv în cazul în care acest proces implică participarea unor experți în domeniu.


  • Asigurări RCA: impunerea efectuării reparației numai în unitățile reparatoare partenere ale societății de asigurare - beneficiarul serviciilor de asigurare trebuie să știe că are dreptul de a repara autoturismul la libera sa alegere în orice unitate reparatoare autorizată din România. Mai mult decât atât, el poate obține plata despăgubirii înainte de a repara mașina pe baza devizului de reparație emis de către service-ul pentru 
  • Asigurarea de călătorie : refuzul rambursării prețului serviciilor în caz de imposibilitate de a călători - este important de știut că în cazul serviciilor de călătorie achiziționate, este posibilă renunțarea la serviciile achiziționate cu posibilitatea rambursării sumelor achitate în anumite cazuri expres prevăzute prin contractul de servicii încheiat cu agenția de turism, sau în lipsă, în contractul de asigurare de călători. Este important să solicitați agenției acest din urmă contract chiar la data achiziționării serviciilor. De asemenea, este important de știut că rambursarea sumelor de bani depinde de cele mai multe ori de respectarea unor termene și condiții impuse prin contract.


Toate exemplele de mai sus sunt situații în care se impune să acționăm. Intervenția timpurie favorizează în primul rând soluționarea rapidă a dosarelor de daună, prevenirea abuzurilor din partea societăților de asigurare, încasarea sumelor corecte și, cel mai important, previne apariția unei situații litigioase, adică a unui proces.


De reținut este că persoanele care au calitate de consumatori ai unor servicii/produse de asigurare beneficiază de protecția drepturilor pe care legea sau contractul de asigurare le conferă. În acest sens, este esențial să înțelegem și să acordăm importanța cuvenită drepturilor noastre.

Rămânerea în pasivitate în marea majoritate a cazurilor este o cauză a creșterii numărului de experiențe neplăcute cu societățile de asigurare.