February 16, 2022

Cum se impozitează veniturile din criptomonede în cadrul unei firme?

Criptomonedele în activitatea persoanei juridice.


În contexul în care Codul Fiscal din România nu prevede expres reglementări decât pentru ipoteza tranzacțiilor efectuate de către persoane fizice iar criptomoneda nu este recunoscută ca mijloc de plată, mi-am propus ca prin acest articol să ofer câteva explicații cu privire la chestiunea impozitării persoanelor juridice care au ca obiect de activitate operațiuni care implică sau pot implica transferul de criptomonedă. 

Zilele trecute am avut surpriza de a constata că omisiunea legiuitorului de a reglementa situația persoanelor juridice în materie de impozitare a tranzacțiilor cu monede virtuale, dă naștere unor interpretări eronate chiar din partea unor persoane ce se pretind a fi profesioniști în domeniu.

În acest sens, un client mi-a relatat că discutând cu niște persoane specializate, a aflat că „ tranzacțiile cu criptomonede realizate pe firmă nu se impozitează deoarece acest aspect nu este reglementat în România, iar criptomonedele nu sunt mijloace de plată, ci doar mijloace de schimb”.

Ați spune „ Sună prea frumos ca să fie adevărat” și nu vă înșelați, așa și este. O astfel de abordare poate genera în viitor probleme grave precum decizii de impunere cu caracter retroactiv cu sume și penalități considerabile, dacă nu chiar dosare penale pentru infracțiunea de evaziune fiscală. De ce? Vă explic în continuare.
În primul rând, se impune precizarea că o societate comercială ( persoană juridică cu scop lucrativ) se înființează într-un singur scop: obținerea de profit din desfășurarea unei activități economice. Așadar, o persoană juridică ce desfășoară activitate economică, generează venituri. Dacă generează venituri, ea este supusă obligației de plată a impozitului pe venit, sau, după caz, pe profit.

În ce constă însă acest venit/profit supus impozitării?  Art. 10 din Codul fiscal ne răspunde la această întrebare, astfel:

  „Art. 10: Venituri în natură

  1. În înţelesul prezentului cod, veniturile impozabile cuprind veniturile în numerar şi/sau în natură.
  2. În cazul venitului în natură, valoarea acestuia se stabileşte pe baza cantităţii şi a preţului de  piaţă pentru bunurile sau serviciile respective.”

Observăm că potrivit legii, sunt supuse impozitării și veniturile în natură, astfel că este momentul să menționez că regimul juridic al criptomonedelor acela de bunuri incorporale cu valoare economică. Bunurile incorporale cu valoare economică sunt incluse în categoria veniturilor în natură.

Pe cale de consecință, în activitatea unei societăți comerciale, „încasările” sub formă de criptomonede sunt considerate venituri în natură și ca atare constituie obiect al obligației de plată a impozitului.

Ca regulă de bază, reținem că orice venit în natură obținut ca urmare a desfășurării unei activități economice, se facturează și se înregistrează în contabilitatea persoanei juridice ca echivalent al valorii în bani al acelui bun. Impozitul datorat se achită în bani și se calculează prin raportare la valoarea economică a bunului respectiv.
În România, regimul de impozitare aplicabil unei persoane juridice diferă în funcție de criteriul cifrei de afaceri după cum urmează:

- la o cifră de afaceri de până în 1 000 000 euro se aplică impozitul pe venitul microîntreprinderilor de 1% sau 3%, după caz,  sau

- la o cifră de afaceri de peste 1 000 000 euro când se aplică impozitul pe profit - 16% cu anumite excepții prevăzute de lege.

Microîntreprinderile datorează impozit pe venit și sunt conform art. 47 Cod fiscal, acele persoane juridice care îndeplinesc următoarele condiții:

  • au cifra de afaceri de până în 1 000 000 euro (echivalentul în lei);
  • capitalul social nu aparține statului sau unităților administrativ teritoriale;
  • nu se află în lichidare sau dizolvare;

Așadar, persoanele juridice care nu sunt microîntreprinderi ( au cifră de afaceri de peste 1 000 000 euro) datorează impozitul pe profit de 16%.

Art. 48 alin. (1) Cod fiscal, prevede cu titlu de regulă generală că impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este obligatoriu. 

De asemenea, art. 13 alin. (1) Cod fiscal prevede categoriile de persoane juridice care sunt obligate la plata impozitului pe profit, cu excepția microîntreprinderilor.
Aceste dispoziții de drept fiscal prezintă o relevanță deosebită în contextul analizei noastre deoarece astfel cum puteți observa, ele nu prevăd distincții în funcție de obiectul de activitate al persoanei juridice supuse obligației de plată a impozitului. Cu alte cuvinte, categoriile de persoane juridice enumerate de Codul Fiscal, plătesc impozite independent care ar fi obiectul lor de activitate.

Prin urmare,nici activitățile desfășurate în materie de criptomonede NU constituie o excepție de la regula impozitării. 
Prin prisma textelor de lege amintite mai sus, raționamentul potrivit căruia criptomonedele nu sunt recunoscute ca mijloc de plată, ci doar ca mijloc de schimb, astfel că nu generează obligația de a plăti impozit se dovedește a fi unul cât se poate de greșit. 
Faptul că activitățile economice realizate prin diverse tranzacții cu criptomonedă nu sunt reglementate în mod expres cu privire la persoanele juridice, nu înseamnă că pentru astfel de activități nu se datorează impozit, ci înseamnă că, în lipsa unei reglementări speciale, ele sunt impozitate la fel ca toate celelalte activități. 

Această ultimă idee rezultă fără echivoc din prevederile art. 1 alin. (2) Cod civil : (2) În cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanţele, iar în lipsa acestora, dispoziţiile legale privitoare la situaţii asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziţii, principiile generale ale dreptului.

Înainte de a încheia, vă supun atenției faptul că din analiza de mai sus rezultă o deosebire importantă între modul de impozitare aplicabil în cazul persoanei juridice față de cazul persoanei fizice: persoana juridică datorează impozit pe venit/profit calculat la valoarea economică a criptomonedei de la momentul „încasării” fără să intereseze dacă aceasta se convertește sau nu în bani ulterior, precum în cazul persoanei fizice.

O altă întrebare importantă care se naște în speță este „Cum se va impozita, în cazul persoanei juridice, profitul realizat la convertirea criptomonedei în numerar?”.

Voi răspunde la această chestiune într-un articol viitor.