October 20, 2021

GDPR în procesul penal

Neîndeplinirea obligației de informare a persoanei vizate se sancționează contravențional cu avertisment sau amendă cuprinsă între 20 000 - 200 000 le

În economia legislației privind protecția datelor cu caracter personal se nasc noi drepturi pentru justițiabili, respectiv obligații în sarcina autorităților implicate în procedurile cu caracter penal.

Potrivit Codului de procedură penală, persoanele care dobândesc calitatea de suspect/inculpat au o serie de drepturi pe parcursul desfășurării procesului penal, cum ar fi dreptul de a fi informat asupra faptei și asupra încadrării juridice, dreptul de a avea un avocat ales sau de a nu a da nicio declarație, precum și alte drepturi specifice procedurii. Acestor drepturi li se adaugă cele prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), respectiv Legea nr. 363/2018.

Atât legiuitorul european cât și cel național au instituit o serie de proceduri obligatorii care trebuiesc respectate între altele, de către autoritățile publice precum instanțele de judecată sau organele de urmărire penală.

În cadrul procedurilor penale, calitatea de persoană vizată sau persoană ale cărei date se prelucrează, aparține suspecților, inculpaților, persoanelor vătămate sau martorilor.

Autoritățile competente în materie penală au calitatea de operatori și au un set de obligații în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal aparținând persoanelor vizate. 

Una dintre obligațiile fundamentale este aceea de a asigura respectarea dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la restricționarea utilizării datelor, dreptul la rectificarea datelor inexacte, dreptul la ștergere. Aceste drepturi au înrâurire inclusiv în cazul în care datele cu caracter personal sunt cuprinse în hotărâri judecătoreşti, în cazierul judiciar sau în cadrul procesului penal, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege.

În ceea ce privește dreptul la informare al persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor, art. 13 din Legea nr. 363/2018 prevede în mod expres că autoritățile publice sunt obligate să informeze persoanele vizate în principal cu privire la identitatea şi datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor acolo unde acesta există, scopurile prelucrări și dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru supraveghere, respectiv coordonatele de contact ale acesteia, dreptul de a solicita acces la datele aparținând persoanei vizată, rectificarea sau ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor.

De asemenea, conform art. 14 din Legea nr. 363/2018, autoritățile au obligație de a răspunde, la cerere, inculpatului la eventuale solicitări privind temeiul juridic al prelucrării, perioada de stocare a datelor cu caracter personal sau, după caz, criteriile utilizate pentru a stabili perioada de stocare, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sau orice alte informaţii suplimentare, în funcţie de specificul activităţii în cauză. 

Cu toate acestea, drepturile persoanelor vizate nu sunt absolute, ci comportă anumite limite, în funcție de situația concretă. Autoritățile pot să refuze sau să amâne oferirea de informații persoanei vizate în situații precum : a) prevenirea obstrucţionării bunei desfăşurări a procesului penal, protecția ordinii și a siguranței publice, a securității naționale, etc.

Neîndeplinirea obligației de informare a persoanei vizate se sancționează contravențional cu avertisment sau amendă cuprinsă între 20 000 - 200 000 lei. De asemenea, o posibilă consecință ar fi și anularea actelor efectuate cu încălcarea obligației de informare.