Drept civil

Dreptul civil reglementează marea diversitate a relațiilor interumane și cuprinde ramuri dintre cele mai diverse ( drept comercial, dreptul asigurărilor, protecția datelor, dreptul concurenței și consumului, dreptul contractual, etc). Această diversitate de relații implică apariția unor situații juridice la fel de variate și de unice prin specificul lor.

Servicii oferite

Dreptul civil este dreptul comun către care ne îndreptăm întotdeauna în absența unor reglementări cu caracter particular.

Vă putem ajuta cu următoarele servicii, după caz:

  • Consultanță privind situația juridică apărută ca urmare a încheierii unui contract ( vânzare-cumpărare, împrumut, mandat, prestare de servicii, etc)
  • Asistență și reprezentare juridică în cadrul litigiilor având ca obiect recuperarea de creanțe, executarea diverselor obligații legale/contractuale, cereri de partaj, acordarea de despăgubiri cu titlu de daune materiale/morale, etc.