Drept civil/contractual

Dreptul civil reglementează marea diversitate a relațiilor interumane și cuprinde ramuri dintre cele mai diverse ( drept comercial, dreptul asigurărilor, protecția datelor, dreptul concurenței și consumului, dreptul contractual, etc). Această diversitate de relații implică apariția unor situații juridice la fel de variate și de unice prin specificul lor.
Dreptul contractual reprezintă o ramură a dreptului civil de o deosebită importanță în realizarea activității de prevenție. Întocmirea sau revizuirea unui contract de către un profesionist în domeniul dreptului este o necesitate, iar nu o simplă opțiune.

Tipuri de servicii

Vă putem ajuta cu următoarele servicii:

  • Asistență și reprezentare juridică în cadrul litigiilor având ca obiect : recuperarea de creanțe, anularea, rezilierea și executarea contractelor, cereri de partaj, acordarea de despăgubiri cu titlu de daune materiale/morale, etc.
  • Concepere și redactare contracte, termeni și condiții pentru website-uri, politici de confidențialitate, de garanție a produselor, de retur, etc.
  • Optimizarea activității societăților comerciale  prin identificarea de soluții/mecanisme juridice care să răspundă nevoilor de protecție ale societății;
  • Concepere și redactare notificări;
  • Asistență în cadrul procedurilor notariale/de mediere/negociere;
  • Redactarea de opinii juridice cu privire la situația supusă analizei;