Drept administrativ/fiscal

Dreptul administrativ și dreptul fiscal  definesc relația persoanelor fizice/juridice cu autoritățile și instituțiile publice. Complexitatea unei astfel de relații, precum și poziția vulnerabilă a cetățeanului în relația cu autoritățile statului reclamă nevoia intervenției unui profesionist mai frecvent decât ne-am imagina.

Tipuri de servicii

Vă putem ajuta cu următoarele servicii:

  • Asistență și reprezentarea juridică pentru persoane fizice și juridice în fața instanțelor de contencios administrativ și fiscal;
  • Asistență juridică și reprezentare în faza de executare silită a creanțelor fiscale;
  • Consultații juridice în relația cu diverse instituții publice, precum primăriile sau Administrația Finanțelor Publice;
  • Asistență juridică în cadrul controalelor autorităților, redactare opinii juridice și obiecțiuni la procesele-verbale de contro, contestații împotriva deciziilor de impunere;
  • Redactare plângeri împotriva proceselor-verbale sau a rapoartelor de inspecție fiscală ce cuprind amenzi, debite restanțe, majorări, penalități de întârziere, etc.;